2016 оныг Засаг даргын Тамгын газрын хамт олон “ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ НЭЭЛТТЭЙ БОЛГОХ ИРГЭДЭД ТҮРГЭН ШУУРХАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХҮРГЭХ” зорилт тавин ажиллаж байгаагийн дээр энэхүү зорилтоо иргэддээ илүү ойртуулахын тулд сар бүрийн 28-ны өдрийг “Иргэдтэй уулзах өдөр” болгон тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр ажиллаж байна.