Эрүүл мэндийн төв нь  “Хэрэглэгчдэд ээлтэй сувилахуйн тусламж үйлчилгээ” нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг  зохион байгууллаа. Эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ, нийгмийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох сурталчилгаа зөвлөмж хүргэн иргэдэд хүрч үйлчлэв. Үүнд: Артерийн даралтын эрт илрүүлэг үзлэгт – 52 хүн, Хөхний хавдар үлрүүлэг үзлэгт-32, Умайн хүзүүний хавдар илрүүлэх эсийн шинжилгээ – 3, 0-5 насны хүүхдийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг- 26, Шээсний хурдавчилсан оношлуураар -98, Ахмад настны эргэлт – 12. Өдөрлөгт  нийт 120 гаруй хүн хамрагдсан байна

эрүүл мэндийн төв 2016

эрүүл мэндийн төв 2016

hgjh

Сэтгэгдэл бичих