ЕБСургууль 2016 он

ЕБСургууль 2016 он

өха ээ шш нь 2016.04.16 ны өдөр “Зөв Монгол хүүхэд хөтөлбөр – Хүүхэд бүрийн хөгжилд” үйл ажиллагааг зохион байгуулж сургуулийн нийт эцэг эхчүүдэд нээлттэйгээр тайлагнасан. Мөн энэ өдөр Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага ” Зөв монгол үндэсний хөтөлбөр”- ийн тайлант өдөрлөгийг эцэг эхчүүдэд тайлагнасан.

Сэтгэгдэл бичих