Ц Тус  сумын цэцэрлэгийн Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд цэцэрлэгийн уурын зуух шинээр барих 47 сая төгрөгийн ажил хийгдэж дууссан. Үүний дагуу  уурын зуухны барилгын ажлыг хүлээж авах улсын комисс, захиалагч байгууллагын хүлээж авах комисс, гүйцэтгэх байгууллага “Сүхжин ХХК”-ний төлөөллүүд ирж ажиллан барилгын ажлын чанар, стандартад хяналт үнэлгээ дүгнэлт хийж ажиллаа

Сэтгэгдэл бичих